Toppbilde på kommunens nettside med kontaktopplysninger. Surf på nettsiden via telefon 32 16 11 02, Vanlig telefon 32 16 11 00, epost postmottak@hole.kommune.no, adresse Viksveien 30, 3530 Røyse, telefaks 32 15 90 03 Hole kommune
Skysstider kulturskolen 2016/2017
25-08-2016 Les Mer...

Kontakt informasjon

Oppdatert ukeplan for skoleåret 2016/17

Her finner du en oversikt over gruppeundervisningene for skoleåret 2016/17. Instrumentalundervisningen vil bli lagt inn når det er gjort avtaler med hver enkelt elev.

Ukeplan 201617.pdf

17-08-2016 Les Mer...

Foreldremøte

Informasjon om skoleåret 2016/17 og mulighet til å stille spørsmål direkte til lærer eller rektor, møt opp på foreldremøte på Kjelleberget onsdag 24. august kl. 18.00
De som har barn som går på instrumental- / individuell undervisning gjør timeavtale med lærer på dette møtet. Dette er uken før undervisningsoppstart på kulturskolen.

08-08-2016

Skyss til og fra kulturskolen.

Skyssordningen er et tilbud til alle som går på et gruppetilbud, med unntak av elever fra Vik og Røyse som går på Musikalmix 6.-10. trinn.


Skjema - Søknad til skoleåret 2016/2017

Det er fortsatt ledige plasser i enkelte klasser, så det er bare å sende inn søknad og håpe på det beste.
Hvis du søker plass i en klasse hvor det ikke er ledig, vil du automatisk bli satt på venteliste til ønsket tilbud.


Skjema - endring eller oppsigelse av plass - Hole Kulturskole
22-04-2016 Til meldeskjema

Viktig info til nåværende elever!

De som allerede går på kulturskolen, trenger ikke å søke, de beholder sin plass fra år til år. 

  • De som går i musikkbarnehage (5-åringer), går videre til musikklasse (uten å måtte søke). 
  • De som går i musikklasse (1. trinn), går videre til kulturmix (uten å måtte søke).

Kulturmix-elever på 5. trinn (siste året med kulturmix), må søke om plass på et annet tilbud hvis de ønsker å fortsette på kulturskolen. Det samme gjelder musikalmix-elever på 10. trinn (siste året med musikalmix).Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German